Home » PreGo! Tip – Arbeidsmarktdiscriminatie

PreGo! Tip – Arbeidsmarktdiscriminatie

Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op werkgerelateerde psychische aandoeningen. Blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) – waaronder ook bewuste of onbewuste discriminatie op de werkvloer, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten – kan leiden tot gezondheidsklachten en uitval.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten signaleert een toename van PSA als beroepsrisico. In 2019, doorlopend tot eind 2020, zet de Inspectie SZW in op onder meer dit thema bij hun inspecties. Daarbij wordt gekeken naar de wijze waarop werkgevers PSA onder hoger opgeleide young professionals aanpakken. De zorg valt daar ook onder en dan met name de (academische) ziekenhuizen.

 
Het programma van de Inspectie SZW brengt de resultaten via rapportages naar buiten. Daarmee probeert men de ‘norm’ van ongewenste omgangsvormen en (on)bewuste discriminatie zichtbaar en bespreekbaar te maken en bij te stellen. De inspectie zet ook het toezicht op discriminatie op de werkplek voort.

Heel praktisch is er ook een checklist gemaakt om bewuste of onbewuste discriminatie bij sollicitatiegesprekken te voorkomen. Deze is hier te downloaden.

Bron