Home » Gezond & Zeker Jaarverslag 2020

Gezond & Zeker Jaarverslag 2020 is uit!

2020 was ook voor Gezond & Zeker een ander jaar dan normaal. Fysieke evenementen waren niet mogelijk en Gezond & Zeker richtte zich daarom in 2020 met name op het organiseren van online activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe online tools. Daarnaast liepen ook de bestaande activiteiten gewoon door. Hoe we dat deden? Daarover lees je alles in het Gezond & Zeker Jaarverslag 2020.

Van 20 t/m 26 oktober 2020 vond de Gezond & Zeker Innovatiedag – online plaats. Dit was het eerste online evenement wat door Gezond & Zeker werd georganiseerd. Het wordt meteen een drukbezochte editie: meer dan 500 deelnemers namen deel aan de digitale trainingen.  

Gezond & Zeker biedt via de website uitgebreide informatie voor ergo- en veiligheidscoaches. Zij vinden hier onder andere de e-learning modules, Praktijkrichtlijn posters en iedere maand nieuwe uitgebreide PreGo! Tips rondom fysieke belasting en agressie. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van allerlei tools zoals het Ergocoach Paspoort, het Aktieblok, de Leerstand fysieke belasting en ondersteunende diensten en de BeleidsSpiegel. In 2020 bezochten 77.202 gebruikers de website in 108.066 verschillende sessies. Deze bezoekersaantallen zijn vergelijkbaar met 2019.

Het onderzoek wat Gezond & Zeker doet onder de doelgroep liep ook in 2020 door. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn ronduit positief. 61% van de respondenten geeft aan door Gezond & Zeker beter in staat te zijn het eigen werk uit te voeren.

In 2020 ontwikkelde Gezond & Zeker de online BeleidsSpiegel. De BeleidsSpiegel is een handig instrument als je wilt weten of het beleid over fysieke belasting binnen de zorg- of welzijnsorganisatie op orde is. Het is een checklist die helpt om het beleid in kaart te brengen en te ‘spiegelen’ aan de landelijke afspraken zoals vastgelegd in de arbocatalogus. Wanneer uiteindelijk blijkt dat er nog het één en ander te verbeteren is, helpt de BeleidsSpiegel daar ook bij. Deelnemers krijgen concrete tips waarmee ze direct aan de slag kunnen. Het instrument bestond al langer, maar Gezond & Zeker heeft dit up to date én online beschikbaar gemaakt. In augustus 2020 werd de vernieuwde BeleidsSpiegel gelanceerd.

Wil je meer lezen over de activiteiten van Gezond & Zeker in 2020 én de ambities voor 2021? Download dan hier het volledige jaarverslag.