Home » Geen categorie » Events » Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid

Uitnodiging Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid

Leiderschap en ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we aan de hand van het Semco Health Model in op het thema duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Semco is een Braziliaans bedrijf dat een zeer onorthodoxe maar succesvolle managementstijl hanteert. We zien hoe met zorgvuldige stappen de bijzondere voordelen van zelfsturing kunnen worden benut zonder in de valkuilen terecht te komen. En dat sturen op gedrag vanuit leiderschap meer effect heeft op iemands inzetbaarheid dan bijvoorbeeld het aanbieden van gezondheids-programma’s.

In de vorm van een interactieve en levendige discussie gaan we daarna in op vragen als: “Wat vraagt het van formele en informele leiders in een zorgorganisatie om de dialoog over inzetbaarheid goed te kunnen voeren?” Deelnemers krijgen handvatten voor bijvoorbeeld het gesprek met oudere medewerkers of medewerkers met financiële problemen, werkdruk en werkstress. Ook krijgt u handvatten voor het herkennen en bespreken van signalen.

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Na het eerste themadeel krijgt u ook informatie over het aanvragen van ESF subsidies gericht op duurzame inzetbaarheid. Met deze subsidie krijgen werkgevers de kans acties uit te zetten om hun  werknemers gezond en gemotiveerd te houden. In april 2019 gaat het digitale loket weer open voor het aanvragen van subsidie.

Zowelwerk organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Progessional People, Aon en Bewegen werkt.

Meer informatie