Home » Geen categorie » Events » Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: Leiderschap

Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: Leiderschap

Formeel en informeel leiderschap zijn van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leiderschap toont zich bijvoorbeeld in het onderlinge gesprek. De juiste dialoog – tussen teamleider en medewerker (formeel) én tussen medewerkers onderling (informeel) – zorgt ervoor dat thema’s zoals werkdruk, mantelzorg, werk-privé balans en fysieke gezondheid steeds de juiste aandacht krijgen.

We beginnen deze interactieve bijeenkomst met een uitleg over het Semco Healthcare Model. Semco is de bakermat van informeel (ofwel democratisch) leiderschap en zelfsturing. Joris Kuppens van Progressional People laat je zien hoe je zorgvuldige stappen kunt zetten om de voordelen van zelfsturing te benutten zonder in de valkuilen terecht te komen.

In de vorm van een interactieve ‘game’ stellen en beantwoorden we daarna samen met de spreker van Aon vragen als: “Wat vraagt het van formele en informele leiders in een zorgorganisatie om de dialoog over inzetbaarheid goed te kunnen voeren?” Je krijgt handvatten voor bijvoorbeeld het herkennen en bespreken van signalen, het gesprek met oudere medewerkers of medewerkers met financiële problemen, werkdruk en werkstress. Ook laten we je zien hoe je kunt zorgen dat medewerkers en managers de beschikbare interventies kennen en kunnen inzetten.

Interesse?

Meer informatie