Home » Geen categorie » Events » Informatiebijeenkomst – Verzuimpreventie of inzetbaarheidsbeleid

Informatiebijeenkomst – Verzuimpreventie of inzetbaarheidsbeleid

Wat kun je als HR-professional doen om het verzuim aan te pakken? Het beheersen van verzuim brengt veel uitdagingen met zich mee. Moeten we ook blijven spreken van verzuimpreventie en oplossingen? Of kunnen we de focus verschuiven naar activering en inzetbaarheid? En hoe doen we dat dan?

Investeren in duurzame inzetbaarheid lijkt een belangrijk kernbegrip om verzuim tegen te gaan. Tijdig in actie komen zorgt ervoor dat mensen langer en beter kunnen werken. Tijdens deze informatiebijeenkomst laten we ons inspireren hoe slagvaardig en vanuit andere perspectieven naar verzuim kan worden gekeken. Maar ook waar de verbeteringen zitten. Wat werkt, hoe breed moeten we kijken en wat betekent dit voor werknemers of zelfsturende teams?

Meer informatie