Home » ZelfredzaamheidsRadar

ZelfredzaamheidsRadar

Om zelfredzaamheid te stimuleren bij je cliënt, is het van groot belang dat je de volledige cirkel van zelfredzaamheid in beeld krijgt. Soms zal een cliënt dat heel duidelijk kunnen verwoorden, maar soms ook is daar hulp bij nodig. De zorgafhankelijkheidsschaal kan daarbij helpen. Het mooie is ook dat het voorkòmt dat je teveel naar een aspect kijkt en de samenhang met andere uit het oog verliest. Een cliënt kan bijvoorbeeld minder willen drinken en dat kan weer samenhangen met de angst om vaker naar het toilet te moeten en zich te schamen voor de ‘ongelukjes’ die dat wellicht met zich meebrengt.

Gezond en Zeker - Blijf inzetbaar - ZelfredzaamheidsradarHet loont dus de moeite om alles na te lopen en de resultaten in samenhang te bezien. Om je daarbij te helpen is er een ZelfredzaamheidsRadar gemaakt: vul hem samen met je cliënt in.

Het overzicht van alle aspecten van zelfredzaamheid maakt ook het indelen van de hulpmiddelen en technologie die nodig is, inzichtelijk. Voor elk van de domeinen van zelfredzaamheid zijn hulpmiddelen of vormen van technologie beschikbaar. Vaak vallen hulpmiddelen zelfs in meerdere domeinen. Een beeldschermverbinding om met je zorgverlener te praten, kan niet alleen nuttig zijn om bijvoorbeeld controles makkelijker te maken, maar ook om contacten met anderen te leggen en het gevoel van eenzaamheid te beperken.

Een hulpmiddel kan zo iemand die voorheen zorgafhankelijk was, weer zelfredzaam maken. Zelfredzaam met een hulpmiddel is immers ook gewoon echt zelfredzaam en een hulpmiddel kan de kwaliteit van leven enorm gunstig beïnvloeden.

Op  www.zelfredzaamheidsradar.nl, vind je van alles over de zelfredzaamheidsradar. Bijvoorbeeld ook scholingskaarten die zijn bedoeld om het je als ergocoach of zorgmedewerker makkelijk te maken om met je collega’s in gesprek te gaan over zelfredzaamheid en het inzetten van bestaande hulpmiddelen. Daar kan je de radar digitaal invullen, maar wil je gewone papieren versies: die kan je daar bestellen.

Filmpjes over hoe je de radar kunt gebruiken vind je hier;

Doe ook de gratis e-learningsmodule over dit thema waarmee je je kennis kunt toetsen en vergroten.

E-learning – Zelfredzaamheidsradar