Home » Paspoort Fysieke Belasting

Paspoort Fysieke Belasting

Op deze pagina vind je het paspoort Fysieke Belasting en de handleiding daarvan. Het doel van het paspoort is om voor alle zorgverleners zorgvuldig de scholing en training op het gebied van fysieke belasting te verantwoorden. Zonder dit paspoort blijft het moeilijk om te achterhalen of medewerkers voldoende geschoold en getraind zijn, maar met dit paspoort wordt dit eenduidig vastgelegd.

Download het paspoort

Download de handleiding

Systematische training en scholing is van groot belang voor de veiligheid van zowel zorgverleners als cliënten. Zeker rond het gebruik van tilliften (medische hulpmiddelen) en vergelijkbare hulpmiddelen is het noodzakelijk dat training en instructie altijd up-to-date is en zorgvuldig vastgelegd wordt. Maar in principe is dat voor alle hulpmiddelen, groot of klein, noodzakelijk. Dit kan de zorgorganisatie zelf doen, maar zorgverleners kunnen dit ook zelf bijhouden en zodoende meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor een zorgvuldige scholing. In het paspoort wordt veilig en gezond werken dan ook gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Het aftekenen van het paspoort moet in principe en bij voorkeur door een leidinggevende van de betrokkene op minimaal hbo-niveau gebeuren (hbo-v of gelijk niveau). Het paspoort is een-op-een gebaseerd op de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Het voldoet aan alle eisen. De inhoud van het paspoort kan zo ook trainers en opleiders helpen om hun trainingsprogramma’s op te bouwen. Het paspoort sluit aan op de gratis e-learningmodules van Gezond & Zeker. De e-learningmodules zijn altijd aanvullend op echte vaardigheidstraining en zullen die nooit kunnen vervangen. Tenslotte sluit het paspoort aan op de gratis stap-voor-stap uitleg die u per handeling kunt vinden op www.goedgebruik.nl. Voor een groot deel van de handelingen is daar behalve de pdf ook een filmpje te zien.

Het paspoort is opgebouwd uit drie delen. Als eerste een overzicht van de noodzakelijke basisdeskundigheid over fysieke belasting. Daarna volgt een overzicht van alle praktische handelingen die minimaal beheerst moeten worden. Ze zijn onderverdeeld in til- en transferhandelingen, statische belasting en duwen, trekken en manoeuvreren. Het sluit af met datgene wat men minimaal moet weten over het werken met zorgdossiers en transferprotocollen.

Met het paspoort kan je voor alle zorgverleners zorgvuldig de scholing en training op het gebied van fysieke belasting verantwoorden. Zorgverleners kunnen dit ook zelf bijhouden en zodoende meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor een zorgvuldige scholing. In het paspoort wordt veilig en gezond werken dan ook gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het is 1:1 gebaseerd op de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Het voldoet dus aan alle eisen en sluit aan op bijvoorbeeld al onze e-learningsmodules. De inhoud van het paspoort kan zo ook trainers en opleiders helpen om hun trainingsprogramma’s op te bouwen.

Zowel het paspoort als dit document zijn gebaseerd op de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Je kunt de meest actuele versies vinden in de arbocatalogus van je branche. Voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg is dat bijvoorbeeld www.arbocatalogusvvt.nl. Gezond & Zeker heeft daarnaast handige posters ontwikkeld waarop de praktijkrichtlijnen staan afgebeeld. Makkelijk om ze nog eens door te nemen, of om op te hangen op de werkvloer.