Home » Instrumenten fysieke belasting – TilThermometer

Instrumenten fysieke belasting – TilThermometer

Met de TilThermometer kun je eenvoudig op afdelings-, team- of organisatieniveau in kaart brengen wat de fysieke belasting is, wat de zorgzwaarte is en hoe ver je bent met het preventiebeleid. Door dit regelmatig te doen, kun je vergelijken hoe deze drie onderwerken zich ontwikkelen.

Gezond en Zeker - Instrumenten fysieke belastingIn de TilThermometer deel je de cliënten in per mobiliteitsklasse en vul je in welke hulpmiddelen bij cliënten transfers en ADL-activiteiten gebruikt worden. Het instrument analyseert op grond van de landelijk afgesproken Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting of er sprake is van fysieke overbelasting. Het brengt overzichtelijk in beeld waar nog extra aandacht nodig is om gezond te werken. Hoewel de TilThermometers erg op elkaar lijken heeft iedere branche zijn eigen TilThermometer. Voor de Gehandicaptenzorg en de VVT zijn er online versies beschikbaar. Voor de andere branches zijn ze gebaseerd op Excel.

Download TilThermometer Ambulancezorg 2016

Download Online TilThermometer VVT

Download TilThermometer Ziekenhuizen Rekenmodule

Download Online TilThermometer Gehandicaptenzorg