Home » De AgressieWijzer

De AgressieWijzer

De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in je dagelijkse werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en verzuim en geeft meer energie.

In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. Je bespreekt samen met je team in drie sessies ervaringen met gewenst gedrag (‘groen gedrag’), emotioneel gedrag (‘oranje gedrag’) en agressief gedrag (‘rood gedrag’) op jullie werkvloer. Je stelt een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt samen hoe je groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt stoppen. Ook bespreken jullie samen welke maatregelen jullie nemen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

Bewezen in de praktijk

De AgressieWijzer is ontwikkeld in samenwerking met RadarVertige en mensen uit de directe praktijk. De AgressieWijzer werkt vanuit een ‘normstellend kader’ die alle onderdelen van een effectieve aanpak van agressie bevat (preventie, reageren op een voorval, zorgvuldige afhandeling) en al enkele jaren bij gemeenten, UWV, Belastingdienst en verschillende zorgorganisaties succesvol wordt toegepast.

Gezond en Zeker - wees duidelijk over agressie

Doe de AgressieWijzer