Home » Business Case agressie

Business Case agressie

Wat kost agressie eigenlijk per incident en op jaarbasis? En wat levert het ons op als we extra investeren in agressiebeleid? De Business Case geeft je een kosten-batenanalyse van agressie in jouw organisatie.

Op basis van eigen cijfers, inschattingen en ‘expert guesses’ (beredeneerde schattingen door zorgprofessionals uit de praktijk) kun je met dit hulpmiddel eenvoudig berekenen wat een incident nu eigenlijk kost en wat een afname van gemelde en niet-gemelde voorvallen kan opleveren. In vijf duidelijke stappen krijg je een overzicht van jullie huidige situatie (de jaarlijkse agressiekosten) afgezet tegen de nieuwe situatie na investering of bezuiniging in agressiebeleid. Budgetverantwoordelijk:  De Business Case is een handige tool voor inzicht en besluitvorming, met name voor medewerkers binnen zorg- en jeugdzorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor budget/investeringen in agressiebeleid. Vaak zijn dit HRM- of arboverantwoordelijken, managers of OR-leden.

Gezond en Zeker - wees duidelijk over agressie

Gebruik de tool