Home » PreGo! Tip – Werkende mantelzorger

Werkende mantelzorger

Steeds meer zorgtaken komen bij mantelzorgers en vrijwilligers te liggen. Hierdoor worden zij steeds zwaarder belast.

Het combineren van werk en de zorgtaken thuis blijkt vaak lastig en kan bij de mantelzorger leien tot overbelasting. Het lijkt steeds moeilijker te worden om een goede balans te vinden tussen werk en zorgtaken. Ondersteuning hierin is in het belang van de mantelzorger zelf, maar ook voor de naaste (de cliënt), familie en vrienden. Daarnaast is het ook in het belang van de werkgever, zorgverzekeraar en gemeenten: kortom voor de maatschappij.

MantelzorgNL-keurmerk

Het MantelzorgNL-keurmerk draagt bij aan het positieve imago van de organisatie en sector, terwijl de overbelasting van mantelzorgers wordt beperkt. Organisaties worden gestimuleerd om het MantelzorgNL-keurmerk ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ te behalen.

MantelzorgNL Mantelzorglijn

De MantelzorgNL Mantelzorglijn 030-760 60 55 ondersteunt individuele mantelzorgers en hulpvragers met informatie, advies en een luisterend oor bij dreigende overbelasting van mantelzorgers.

Mantelzorgondersteuning

Organisaties die mantelzorgondersteuning bieden, willen graag op dit gebied met zorginstellingen en gemeentes samenwerken. Zij bieden onder andere ondersteuning van mantelzorgers door mantelzorgconsulenten en vrijwilligers, en zij bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid. Daarnaast geven zij presentaties voor medewerkers over mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning, scholing van mantelzorgers en meer.

Landelijke sites / instanties
  • MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Je vindt hier antwoord op allerlei vragen, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, geldzaken of de combinatie werk en mantelzorg. Voor €25 per jaar kun je lid worden, waarmee je toegang krijgt tot extra informatie.
  • Wij Mantelzorgers is een community van en voor mantelzorgers die werken in de sector zorg en welzijn.
  • S@men Beter Thuis is een dynamisch platform tussen praktische hulpvragen van burgers en de goede deelbare antwoorden van zorgprofessionals hierop.
  • Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft de missie om te werken aan een integrale benadering van de ondersteuning van mantelzorg. Zij bundelen, verbinden en verspreiden daartoe kennis vanuit en ten behoeve van verschillende niveaus en sectoren.
  • Stichting Werk&Mantelzorg biedt naast informatie en advies ook concrete tools aan (zoals o.a. plan van aanpak, checklist, thermometer en onderzoek) om met het thema aan de slag te gaan.
  • Regelhulp, een website van de rijksoverheid biedt informatie voor mantelzorgers