Home » PreGo! Tip – Training en instructie slim insteken

PreGo! Tip – Training en instructie slim insteken

Training en instructie zijn belangrijk voor fysiek gezond werken. Dat ligt voor de hand. Competenties en vaardigheden om adequaat om te gaan met tilliften, glijzeilen of haptonomisch te werken moeten immers aanwezig zijn en daarvoor is training, instructie en voorlichting nodig. De landelijke afspraken in de diverse arbocatalogi benadrukken het belang daarvan.

Training en instructie slim instekenEr zijn twee trends zichtbaar in de manier waarop zorgorganisaties scholing aanbieden. Ten eerste gaat het meer om individueel maatwerk: medewerkers worden getraind in de vaardigheden die hun specifieke werkplek vraagt en die naadloos aansluiten bij de reeds bij hen aanwezige kennis en vaardigheden. De training richt zich vooral op datgene wat nog ontbreekt. Ten tweede wordt meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker om de eigen competenties op niveau te houden en te brengen.

Op een recent Europees congres voor de zorg werd dit als volgt geformuleerd: ‘Speakers agreed that training could only be effective when it also meets the individual needs of the worker. Therefore, based on skills level differentiation, individual learning needs and competencies should be assessed in order to facilitate tailored education’

Meer informatie?

Er zijn steeds meer mogelijkheden om digitaal en via internet te leren. Vanuit Gezond & Zeker bestaat het aanbod van gratis e-learningsmodules en op goedgebruik.nl staan allerlei downloadbare pdf’s. Uit onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van scholing en training blijkt dat combinaties (hands-on, e-learning, filmpjes, op papier, persoonlijk via ErgoCoaches etc.) effectiever zijn die leervormen los. Ze versterken elkaar en kunnen bovendien slim op maat ingestoken worden. Dit noemt men ‘blended learning’. Zeker in de zorg is dat van groot belang omdat praktische vaardigheden geoefend moeten worden. Steeds meer zorgorganisaties vragen medewerkers voorafgaande aan een hands-on-training om eerst de e-learningmodule daarover te doorlopen.

Meer achtergrondinformatie?