Home » Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

In de toolbox gezond- en veiligheidscultuur staan instrumenten die zijn aangedragen en gebundeld door het netwerk van het Ministerie van SZW. Dit netwerk bestaat uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

Het heeft een inventarisatie van instrumenten gemaakt, die organisaties kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. De toolbox biedt instrumenten en inspirerende voorbeelden, maar ook inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek. Deze kunnen concreet worden ingezet om actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken.

Wil je dus weten hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van gezond en veilig werken? Of welke concrete acties je kan ondernemen om dit te bevorderen? Klik dan op één van de vier categorieën om de inhoud van de toolbox te verkennen:

Disclaimer: De instrumenten die verzameld zijn in deze toolbox zijn aangeleverd door het ‘Gezond- en veiligheidscultuur’ netwerk. Ze zijn niet gevalideerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: www.arboportaal.nl