Home ┬╗ Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn

WZW heeft in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen het Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn.

Er is sprake van een gelijktijdige vergrijzing en ontgroening van medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. Daarom is het van belang om het werkvermogen van deze medewerkers nu en in de toekomst te waarborgen. Om effectief inhoud en richting te kunnen geven aan (levensfasebewust) beleid, is het van belang een beeld te krijgen over de regionale trends en ontwikkelingen. Daarnaast geeft een goed beeld meer kennis over het werkvermogen in relatie tot werk en leeftijd. Daarnaast kunnen we leren van de best practices van Zorg- & Welzijnsinstellingen.

De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen.

 Rapport Werkvermogen 55+