Home » PreGo! Tip – Protocollair werken in de zorg rondom til- en transferhandelingen

PreGo! Tip – Protocollair werken in de zorg rondom til- en transferhandelingen

Bij het ontwerpen van een training of scholing sluit je liefst direct aan op wat er in de praktijk nodig is en gebruikt wordt. Daar krijg je meer zicht op door na te gaan welke technieken er op de transferprotocollen in de zorgdossiers worden genoteerd. Het loont zeker de moeite om deze periodiek na te lopen: je ziet zo sneller welke technieken veel en weinig gebruikt worden.

Protocollair werkenTransferprotocollen zijn sowieso enorm belangrijk om beleid fysieke belasting te borgen: dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat alles ingepast is in de dagelijkse procedures en ‘vanzelf’ loopt. Transferprotocollen vormen een belangrijke en wetenschappelijk bewezen steun voor de rol van ErgoCoaches.

Wat is een transferprotocol?

Een transferprotocol is een formulier waarop per cliënt is aangegeven hoe de transfer bij déze cliënt moet worden uitgevoerd. Het helpt jou en je collega’s om veiliger te werken en het komt óók de veiligheid van de cliënt ten goede. Werken met een Tilprotocol houdt in dat je:

 • stil staat bij een tilprobleem (je moet immers iets invullen)
 • bewust zoekt naar een oplossing (je moet immers iets invullen)
 • duidelijk kunt zijn tegen de cliënt (die daardoor minder angstig is en beter kan meewerken)duidelijk kunt zijn tegen collega’s (waaronder invallers)

Voordelen Transferprotocollen

De voordelen van transferprotocollen zijn groot. Denk maar aan de volgende punten:

 • Concretiseren Praktijkrichtlijnen.
 • Balans tussen kwaliteit van arbeid en kwaliteit van zorg.
 • Past ARBO toe in elk zorgproces.
 • Duidelijkheid en eenduidigheid in het handelen bij cliënt.
 • De cliënt heeft meer gelegenheid mee te werken en wordt steeds op dezelfde vertrouwde wijze begeleid.
 • Helpt vallen en ongelukken voorkomen.
 • (Verplicht) stilstaan bij elke (potentieel) fysiek zware handeling.
 • Invallers weten direct wat de bedoeling is als ze bij een cliënt zorg komen verlenen.
 • Stimuleert bewustwording van risico’s en kennisopbouw in organisatie. Je maakt mensen daardoor meer bewust van wat ze precies doen en deelt dat met elkaar.
 • De variatie in werktechnieken tussen zorgverleners wordt minder (het gaat altijd op dezelfde manier).

Meer weten over Transferprotocollen? Wat zijn goede voorbeelden? En, hoe zorg je er voor dat ze goed worden gebruikt? Hier kun je een uitgebreid document downloaden met alle informatie over Til- of Transferprotocollen.