Home » PreGo! Tip – Zelfstandiger wassen en douchen thuis: een uitdaging tijdens de Corona crisis.

PreGo! Tip – Zelfstandiger wassen en douchen thuis: een uitdaging tijdens de Corona crisis.

Tijdens deze Corona-crisis kunnen zorgverleners minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen. De druk op cliënten en mantelzorgers neemt daardoor snel toe en dat zorgt voor veiligheids- en andere risico’s. Cliënten kregen immers niet voor niets thuiszorg.

Er is nu een kort, compact project gestart met financiering van ZonMw om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) toch meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelen tips, vaardigheden en, als zelf wassen echt niet meer kan, geven we alternatieven om toch schoon en fris te blijven op een veilige en verantwoorde manier. Denk maar aan verzorgend wassen.
De zorgverlener kan een eerste uitleg geven eventueel via beeldbellen met de filmpjes. Daarna kunnen filmpjes en schriftelijke instructie ingezet worden om cliënten en mantelzorgers bij de uitvoering van de zelfzorg te ondersteunen. Zo kunnen cliënten en mantelzorgers zien hoe de handeling ook al weer gaat, kunnen ze de instructie later nog eens nalezen of terugkijken en in het (beeldbel) contact met de thuiszorg nog terugkomen op vragen en onduidelijkheden. De zorgverlener kan daarna vinger aan de pols houden of het inderdaad lukt en zo nee, op welke punten bijstelling nodig is of een alternatief nodig is.  
Maar: voor we zover zijn, kunnen we jouw hulp daar zeker bij gebruiken! Dus heb je zelf praktische tips of ervaringen: kom er als je blieft snel mee: we zullen ze dankbaar verwerken en landelijk beschikbaar stellen. Dank je wel! Samen kunnen we deze crisis aan! Mail naar Gezond & Zeker via info@blijfinzetbaar.nl.

Het project wordt uitgevoerd samen met het Van Kleef Instituut en LOCOmotion

‘Normaal gesproken krijg ik dagelijks twee keer per dag hulp van de thuiszorg. Bij het wassen, aankleden en aan- en uittrekken van steunkousen. Sinds deze week komt de thuiszorg alleen nog maar maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.’