Home » PreGo! Tip – Zelf opstaan na een val. Nog ingewikkelder tijdens Corona.

PreGo! Tip – Zelf opstaan na een val. Nog ingewikkelder tijdens Corona.

Als iemand valt is dat vaak de start van een neerwaartse spiraal. Als de cliënt letsel heeft opgelopen is hij na de val vaak minder mobiel en dat kan ernstige gevolgen hebben. Denk aan incontinentie, decubitus, slechtere voedingstoestand tot sociale problematiek aan toe.

Voor je het weet is iemand die prima kon lopen (Mobiliteitsklasse A of B) ineens Mobiliteitsklasse C, D of zelfs E geworden. Het voorkomen van vallen is daarom essentieel. Je kunt hierover meer leren in de Free Learning Valpreventie van het St Antonius Ziekenhuis.

Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kunnen we vallen niet altijd voorkòmen. Wat kun je doen als een cliënt toch valt? In deze YouTube playlist  zie je films over wat je dan kunt doen.
Maar wat doe je in deze Corona tijd, nu je vooral in de thuiszorg minder makkelijk kunt komen helpen als er een cliënt is gevallen? Wat zijn handige trucs die je misschien zelfs via de telefoon aan de gevallen cliënt kunt doorgeven? Of aan de mantelzorger? Hieronder hebben we zo’n techniek in drie stappen uitgelegd. Deze techniek staat ook in het GebruiksBoekje.

 

Maar er is vast veel meer. Met financiering van ZonMw zijn we een project gestart waarbij we slimme tips om gevallen cliënten weer overeind te krijgen verzamelen en landelijk ter beschikking stellen. Dat kunnen tips zijn waarmee de cliënt zelf weer kan gaan staan, maar het kan ook zijn dat een mantelzorger daarbij helpt. En het kunnen ook slimmigheden zijn waarbij jij coacht, via de telefoon of via beeldbellen. Dus heb je zelf praktische tips of ervaringen? Geef ze door aan ons via info@blijfinzetbaar.nl.