Home » PreGo! Tip – Weet wat je tilt: laat je niet verrassen

PreGo! Tip – Weet wat je tilt: laat je niet verrassen

Het is belangrijk je goed voor te bereiden op een zware of juist op een lichte tilhandeling. Bij een verkeerde inschatting kan het er zomaar in schieten. Oók als de altijd zware doos die je wilt tillen opeens leeg blijkt te zijn. Je spieren stellen zich daar op in en dan kan het dus toch gevaarlijk zijn. Weet dus wat je tilt. Kijk op het label of voel eerst even hoe zwaar het object is. Zo weet je ongeveer hoe zwaar de last is en dat is een stuk gezonder.

En natuurlijk als je tilt, beweeg je rustig en gelijkmatig. Maak geen explosieve tilbewegingen: die zijn veel belastender dan rustige bewegingen. 

Zorg er bovendien voor dat je niet alleen weet hoe zwaar het ongeveer is, maar ook wat er in de doos zit die je tilt. Als de inhoud kan schuiven, kunnen er rare dingen gebeuren. Denk aan een boot die kapseist omdat de lading gaat schuiven. Je wordt dan opeens aan één kant heel zwaar belast met alle gevolgen van dien.