Home » PreGo! Tip – Voorkom agressie van cliënten

PreGo! Tip – Voorkom agressie van cliënten

Confrontaties met agressieve cliënten kunnen erg ingrijpend zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

De eerste stap bij het voorkomen van agressie is het vaststellen van de directe oorzaak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt zich bedreigd of machteloos voelt of een tekort aan aandacht ervaart. Vervolgens kun je gaan werken aan preventie. Daarbij zijn zaken als respect voor de ander, het rustig blijven en het ondanks je eventuele eigen angst blijven leidinggeven aan de situatie belangrijke basisvoorwaarden. Ook is het wezenlijk dat je de agressie niet persoonlijk opvat.

Mogelijkheden om agressie te voorkomen:
– Contact maken: door bijvoorbeeld rustig de naam van de cliënt te noemen en te vragen of hij je wil aankijken.
– Afleiden of verrassen: door plotseling op een heel ander spoor verder te gaan. Je kunt dan denken aan het opeens gaan zingen van een kinderliedje of het aanhalen van een belangrijke voetbalwedstrijd.
– Aanbieden van alternatieven: bijvoorbeeld wandelen, met voorwerpen laten gooien of in de sportzaal laten uitleven op een boksbal.
– Time-out bieden: voorstellen even af te koelen op de eigen kamer.

Meer informatie
Bron: G. Schuur; Omgaan met Agressie. Uitgeverij Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten 1993. ISBN 90 313 15400. Bekijk ook eens de cd-rom ‘Verpleegkundig handelen in de GGZ’. Transferpunt Vaardigheidsonderwijs. Uitgeverij Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten 1999, of het boekje Schokbrekers. Beleid bij traumatische ervaringen en ongewenst gedrag in de gezondheidszorg. Sectorfondsen Zorg en Welzijn, januari 2001.