Home » PreGo! Tip – Verzuim in de zorg: de nieuwste Vernetcijfers

PreGo! Tip – Verzuim in de zorg: de nieuwste Vernetcijfers

Al langer houdt Vernet verzuimontwikkelingen in de zorg (branchebreed) bij waardoor trends goed zichtbaar worden. Hun laatste informatie is dat het verzuim in juli 2023 opnieuw gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Het lag in juli op 6,89. Zoals zichtbaar is op de onderstaande grafiek is dat een flinke daling sinds vorig jaar en zit het percentage weer vrijwel op het niveau van 2021. Zij geven aan dat dat vooral veroorzaakt wordt door een sterke afname van het kortdurend verzuim. Helaas is het lange verzuim (366 dagen of meer) juist wederom toegenomen.

Dat lange verzuim is vaak ook erg kostbaar. Daarom is het goed om te kijken naar de leeftijdsopbouw in de vergrijzende zorg. Vernet laat zien dat de jongere medewerkers een relatief laag aandeel in de totale verzuimkosten hebben. 10% van de werknemers in de zorg is jonger dan 25 jaar, maar slechts 5% van de totale verzuimkosten kan aan deze groep toegeschreven worden. Op dit moment is ongeveer een kwart van de werknemers in de zorg 56 jaar of ouder, maar 31% van de verzuimkosten moet aan deze groep worden toegekend.  

Belangrijk om te weten! Lang verzuim op wat oudere leeftijd wordt relatief vaak veroorzaakt door fysieke klachten en dan met name statische belasting. Vanuit Gezond & Zeker wordt hard gewerkt om daar verbetering in aan te brengen. Toch moeten we juist ook die jonge groep gezond zien te houden, want de oorzaak van langdurige klachten, ligt regelmatig bij overbelasting vanaf jonge leeftijd. Op latere leeftijd volgt dan de bekende ‘druppel die de emmer doet overlopen’ en langdurige uitval volgt. Dus de Praktijkrichtlijnen gelden net zo goed voor jongeren als voor de 55-plussers.

Veel meer informatie vind je op de site van Vernet: (www.vernet.nl) en natuurlijk op www.gezondenzeker.nl