Home » PreGo! Tip – Veilig werken met Elektriciteit

PreGo! Tip – Veilig werken met Elektriciteit

Veilig werken heeft allerlei kanten; van werken met gevaarlijke stoffen tot agressie en fysieke belasting. Maar er zijn ook risico’s die je wellicht snel over het hoofd ziet. Elektriciteit is er een van. De gevaren van elektriciteit worden vaak onderschat. Je kunt elektriciteit niet zien en bovendien, als je onvoldoende inzicht hebt in elektrische installaties, is het lastig om te beoordelen of er gevaar is.

Veel en eigenlijk de meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren door het werken met ondeugdelijk materiaal. Zelf signaleren blijft altijd van groot belang. Zeker in de thuissituatie, maar ook intramuraal kan een loszittend snoer of erger voorkomen en direct gevaar opleveren. Intramuraal zal er meestal wel een deugdelijke elektrische installatie en goed onderhouden appararatuur zijn, maar in de thuissituatie hoeft dat niet zo te zijn. Soms wordt er geknutseld met materiaal van de ‘doehetzelfzaak’ of is er bijvoorbeeld een stofzuiger die eigenlijk al met ‘pensioen’ had gemoeten.  Zeker als er ook in vochtiger ruimte wordt gewerkt kan dit grote risico’s veroorzaken.

Wanneer een persoon in contact komt met de spanning en er een stroom door het lichaam gaat lopen, kan er elektrocutie plaatsvinden. De persoon is dan zelf de geleider en er stroomt ‘elektriciteit’ door het lichaam heen. Dat gaat makkelijker als er water of vocht (zweet) in het spel is.

Blijf dus zelf alert en werk nooit, maar dan ook NOOIT verder met een gammele stekker of een apparaat dat je niet vertrouwt en trek meteen aan de bel. Dat is niet alleen voor jezelf van belang, maar zeker ook voor je collega’s en je cliënt. Bij de zorgstart in de thuiszorg hoort het controleren van de elektrische voorzieningen tot de standaardcontrole. Een koffiezetapparaat dat lekt gebruik je dan domweg niet.

Bij de zorgstart kan je voor dat doel de Arbocheck Thuiszorg gebruiken, waarin een ‘Checklist Werkmaterialen’ is opgenomen. Deze is niet verplicht, maar zeker die checklist kan je prima voor dit doel gebruiken.