Home » PreGo! Tip – Veerkracht bij zorgverleners

PreGo! Tip – Veerkracht bij zorgverleners

Het is duidelijk dat niet alleen het werven, maar vooral het behoud van zorgverleners cruciaal is om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven geven. Daarom worden allerlei maatregelen genomen om de werkdruk en arbeidsbelasting te verlagen. Maar hoe zit het met de belastbaarheid van zorgverleners: hoe veerkrachtig zijn zij zelf en kan daarin meer steun geboden worden.

Onze buren hebben onderzoek gedaan naar dat ‘veerkracht profiel’ van hun zorgverleners (Klingenberg & Süß, 2022). Zij stellen dat meer veerkrachtige zorgverleners minder geneigd zijn het beroep te verlaten en meer commitment hebben met de zorgorganisatie waar ze voor werken. 

Maar wat is veerkracht nou precies en hoe weet je dat? Ze vonden bij zorgverleners vier veerkrachtprofielen. De profielen ‘weerstand kunnen bieden’ en ‘sociaal actief’ lieten een lage prikkelbaarheid zien (irriatie-score) en de sterkste betrokkenheid bij de organisatie. Het ‘passieve’ profiel was duidelijk meer prikkelbaar, maar wel sociaal actief en betrokken. Het meest kwetsbaar was het ‘solitaire’ profiel: wat meer los staat van de zorgorganisatie en ook sneller geïrriteerd kan raken. Dit laatste komt meer voor bij oudere, vrouwelijke zorgverleners in een niet leidinggevende functie. Jongere mannen hebben het vaakst het profiel van ‘weerstand kunnen bieden’.  Dit soort profielen kunnen helpen om ondersteuning of coaching op maat te kunnen aanbieden.

En natuurlijk, zoals bijna alle onderzoekers, zeggen ook deze onderzoekers dat hier nog wel meer onderzoek voor nodig is. En dat is wel terecht: zeker als het gaat om het op maat ondersteunen van alle profielen om duurzaam inzetbaar te blijven.

Wil je meer weten over hoe goed jullie beleid is? Hou jezelf dan een spiegel voor en gebruik een van onze twee BeleidsSpiegels: die voor fysieke belasting of die voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In de BeleidsSpiegel PSA staan bijv. ook vragen naar de mate waarin je organisatie van hoog tot laag betrokken is bij het PSA beleid.

Maar uhhhh: allebei invullen mag natuurlijk ook! www.beleidsspiegel.nl

Bron:

Klingenberg I, Süß S. Profiling resilience: A latent profile analysis of German nurses’ coping and resilience. Front Health Serv. 2022 Dec 8;2.

Foster K, Cuzzillo C, Furness T. Strengthening mental health nurses’ resilience through a workplace resilience programme: A qualitative inquiry. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2018 Jun;25(5-6):338-348.