Home » PreGo! Tip – Vanaf de opleiding meteen goed insteken

PreGo! Tip – Vanaf de opleiding meteen goed insteken

Gezond  werken in de zorg begint bij de opleiding. Onderzoek laat zien dat studenten, stagiaires en jong gediplomeerden meer risico lopen op het krijgen van klachten aan het bewegingsapparaat. Al in de jaren tachtig bleek dat velen al in de opleiding worden geconfronteerd met klachten aan het bewegingsapparaat. Ook uit recenter monitorringonderzoek in de VVT branche komt naar voren dat juist jonge werknemers extra risico lopen. Zij hebben in vergelijking met oudere werknemers tot 10% meer rugklachten en lopen dus al vroeg kans op verzuim, het niet afmaken van de opleiding en arbeidsongeschiktheid.

Aandacht voor gezond werken moet dus liefst al in de opleiding beginnen. Onderzoek door RegioPlus liet al eerder veel ruimte voor verbetering en de noodzaak van een betere afstemming zien. Belangrijk is een vloeiende overgang van de opleiding naar de praktijk. Er moeten op de opleiding op het gebied van til- en transfertechnieken geen andere technieken aangeleerd worden dan er in de praktijk worden gebruikt. Hoe krijg je dat nou op één lijn?

Volg de praktijkrichtlijnen

In elk geval moeten zowel tijdens de opleiding als in de praktijk die daarop volgt de Praktijkrichtlijnen worden gevolgd; dan is er op dat vlak eenduidigheid. Op niet alle opleidingen is dat het geval.

Dezelfde technieken

Daarnaast is het efficient om zoveel mogelijk vergelijkbare technieken te gebruiken. Handig is bovendien om alleen die technieken te gebruiken die ergonomisch gezien aanvaardbaar zijn. Gebruik je de gratis e-learningsmodules van Blijfinzetbaar dan is dat een goede stap en zit je op beide punten goed. Je vindt ze op onze site. De technieken die vermeld zijn op www.goedgebruik.nl zijn ook getoetst, sluiten aan op de e-learningsmodules. Je kunt gratis pdf’s van heel veel technieken downloaden of de filmpjes bekijken. Het hele GoedGebruik-boekje wordt op veel opleidingen al gebruikt. Dat boekje, het GebruiksBoekje, is samen met mensen uit de praktijk gemaakt, maar bevat alleen korte omschrijvingen in drie stukjes.

Handig is om daarnaast een groter en uitgebreider naslagwerk te gebruiken; liefst dus op de opleiding en in de praktijk precies dezelfde en met getoetste technieken erin. Voorbeelden zijn het ‘Handboek Transfers’ of ‘Verplaatsingstechnieken’ van de Werkgroep Klinische Kinesionomie Noord-Nederland