Home » PreGo! Tip – Transfers: technieken en principes: een mooi stel

PreGo! Tip – Transfers: technieken en principes: een mooi stel

Op onze site www.goedgebruik.nl vind je de meest voorkomende til- en transfertechnieken op de juiste wijze uitgevoerd. Je vindt er filmpjes en pdf’s en met de QR codes kan ze zo aan de slag: waar je ook bent en helemaal gratis. Je kunt natuurlijk ook het hele Gebruiksboekje bestellen.

Principes
Maar, even los van die stap-voor-stap uitleg van alle technieken, het is misschien nog wel belangrijker dat je alle principes goed in je achterhoofd houdt. Ze zijn altijd van toepassing en kunnen enorm veel schelen in jouw fysieke belasting en de zelfredzaamheid en veiligheid van je cliënt.

We zetten ze nog even op een rijtje voor je:

 1. Ga allereerst altijd alle mogelijkheden tot zelfredzaamheid na: bij voorkeur samen met de cliënt. Ook zonder hulpmiddelen is vaak veel mogelijk. En zelfredzaam met hulpmiddelen is ook zelfredzaam.
 2. Nodig de cliënt uit en stimuleer hem met je stem, uitleg en houding om zelf actief te zijn en op een veilige wijze te doen wat hij zelf kan. Oefen het gebruik van hulpmiddelen met de cliënt en geef hem de kans eraan te wennen. 
 3. Geef voor elke handeling een heldere en concrete uitleg van datgene wat je van de cliënt verwacht en wat hij kan verwachten.
 4. Zorg dat je de normale, of gebruikelijke manier van bewegen (vb. zelf opstaan, omrollen etc.) goed kent en help de cliënt die ook te volgen
 5. Til niet! Volg altijd de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting en gebruik daar waar nodig hulpmiddelen.
 6. Zorg dat je goed getraind bent in het gebruik van de hulpmiddelen.
 7. Volg altijd de afspraken op het transferprotocol in het zorgdossier en zorg dat die afspraken goed bijgehouden worden. Als je het niet eens bent met protocollaire afspraken, kaart dat aan bij leidinggevende of ErgoCoach, maar ga nooit zelf op eigen houtje een andere techniek toepassen.
 8. Bereid de handeling goed voor: dan kom je niet voor onnodige extra handelingen te staan en verloopt de handeling veiliger. Denk aan voldoende en veilige ruimte, een slimme volgorde en indeling, beweeg met de zwaartekracht mee en zet hulpmiddelen waarvoor dat nodig is op de rem.
 9. Voer handelingen altijd zo dicht mogelijk bij je lichaam uit: een korte lastarm scheelt veel belasting
 10. Voer handelingen nooit explosief uit, maar bouw de kracht rustig op, liefst in 3 tellen.
 11. Duwen is voor je lichaam meestal beter dan trekken: het verkleint de kans op pols- en nek/schouderblessures.
 12. Rond de handeling goed af en voorkom ook daardoor dat de cliënt opnieuw hulp nodig heeft. Zorg dat de cliënt weet wat hij moet doen als er toch hulp nodig is.
 13. Zorg ervoor dat er geen restspanning in het weefsel of de huid van de cliënt blijft bestaan als je klaar bent met de handeling (voorkom bijv. dat de cliënt onderuit zakt).
 14. Werk niet met versleten of slecht onderhouden hulpmiddelen. Bij tilliften moet in een logboekje zijn vastgelegd of de lift goed is onderhouden.
 15. Houd altijd de gebruiksaanwijzing bij de hand en volg die. Als er geen goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is, zorg dan dat er een komt!
 16. Modder nooit door als een techniek niet goed loopt of als je eraan twijfelt of je het wel goed doet. Vraag dan altijd advies aan je ErgoCoach, een collega, ergo- of fysiotherapeut of je leidinggevende.
 17. Zorg goed voor jezelf ! Een goede basisconditie en een uitgerust en fit lichaam helpen ook om veilig te werken en te zorgen.