Home » PreGo! Tip – Training: hoe maak je een keuze?

PreGo! Tip – Training: hoe maak je een keuze?

Praktijktraining is een onmisbaar onderdeel van elk beleid fysieke belasting en deels zelfs verplicht als het gaat om bijv. de scholing in het gebruik van tilliften. E-learning kan het echte hands-on oefenen nooit vervangen als het gaat om praktische vaardigheden. Oefenen blijft nodig.  Maar wat is een goede training? Het aanbod is enorm en niet altijd goed van kwaliteit en wellicht kan het ook met eigen trainers zoals fysiotherapeuten uit de organisatie.

 Er zijn veel soorten trainingen en de principes die eraan te grondslag liggen kunnen fundamenteel verschillend zijn. Daarom zijn er geen vaste richtlijnen te geven voor het type training. Wel kan het nuttig zijn tevoren een aantal vragen te stellen en uw wensen voor de training op die manier aan te scherpen; wat is er wel en niet nodig, wat kunnen we zelf en wat wordt al door bijvoorbeeld e-learning opgevangen.

Met uw antwoorden kunt u vervolgens beter het aanbod van trainers vergelijken:

 1. Wordt de inhoud afgestemd op de behoefte van en situatie in de organisatie?
 2. Is de trainer op de hoogte van de situatie in de organisatie?
 3. Heeft de trainer (praktijk)ervaring met het werken in de zorg? Welke vooropleiding heeft de trainer?
 4. Kunnen medewerkers zelf de door hen ervaren problemen aan de orde stellen in de training?
 5. Worden de principes waarop de training is gebaseerd duidelijk aangegeven en passen die bij de keuzes en het beleid van de instelling?
 6. Is de training gebaseerd op de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting en de Arbocatalogus van uw zorgbranche? Is dat terug te vinden in de aangeboden technieken en vaardigheden?
 7. Is er een handige combinatie te maken met e-learningsmodules (bijvoorbeeld de gratis modules van Gezond & Zeker) en zo ja hoe?
 8. Is er aandacht voor het oefenen met
  • Hulpmiddelen: zo ja: welke? tilliften, hoog-laag bedden, glijzeilen, en/of allerlei kleine hulpmiddelen;
  • Manuele transfers: zo ja: welke?
 9. Hoe is de training opgebouwd ? Vraag zaken na als het instroomniveau, de inhoud, de opbouw, de werkvormen, de tijden waarop de scholing wordt gegeven, het schriftelijk materiaal, het oefenmateriaal, de opdrachten, het eventuele huiswerk en de einddoelen.
 10. Zijn er toetsingsmomenten: zo ja, welke en hoe wordt er getoetst?
 11. Is er aandacht voor het (oefenen met) en activeren van cliënten? Eventueel volgens de principes van de haptonomie?
 12. Is er aandacht voor fysieke belasting tijdens verzorging van bedlegerige cliënten (wassen, aankleden, toiletgang etc.)?
 13. Is er aandacht voor het omgaan met weerstand, onbegrip of agressie ? Eventueel volgens de PDL principes (Passiviteiten van het Dagelijks Leven)?