Home » PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Boos

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Boos

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen en jouw reactie zegt iets over wat er in je omgaat en wat je er aan kunt doen.  Neem de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’. Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen met de vier ‘B’s. Hier de B van Boos.

Bij boosheid ben je vooral bezig met de client, hij doet iets wat hij niet zou mogen doen. En is daarvoor verantwoordelijk. ‘Hij is slecht en gemeen, wil me gewoon neerhalen. Wat een afschuwelijk mens!’

Daarin blijven hangen levert niet veel op, in tegendeel. Bedenk dat je de ander niet in de hand hebt, alleen jezelf.  Stel je grens, zo nodig steeds opnieuw. Overleg met je leidinggevende. Concentreer je op wat je eigen invloed ligt. Soms is met een collega zorg verlenen bijvoorbeeld veiliger, dat valt te regelen toch? Destructief en ongewenst intiem gedrag mag en moet je niet voor lief nemen.

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2016/06/07/wegwijzer-seksuele-intimidatie

https://www.rutgers.nl/

 De Rutgers is een kenniscentrum over seksualiteit. Het ondersteunt professionals in hun werk rondom seksualiteit, verricht onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s en heeft een informatiecentrum

 www.stichtingsar.nl

 Organisatie met professionele dienstverleners, gericht op het bieden van een intiem e/o seksueel contact met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.