Home » PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Blij

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Blij

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen en jouw reactie zegt iets over wat er in je omgaat en wat je er aan kunt doen.  Neem de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’. Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen met de vier ‘B’s. Hieronder bespreken we de B van BLIJ.

Misschien onverwacht: er zijn mogelijk collega’s blij of opgewekt bij grensoverschrijdend gedrag. ‘Vermakelijk toch zo’n man/vrouw die avances maakt. Ik lach me er een breuk om!’ ‘Ik zie het als een spel.’ In dit geval ligt er voor jezelf misschien geen probleem, tenzij het om iemand gaat waarvan je de risico’s te licht inschat. Bedenk verder dat het gedrag voor je collega’s wél beangstigend, bedreigend, of boos makend kan zijn. Daarom stel je – in onderling overleg- toch paal en perk aan gedrag dat de normale omgangsvormen te buiten gaat. Ook zul je nieuwe en onervaren collega’s bij zo’n client niet onvoorbereid aan de slag laten gaan.

 

 https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2016/06/07/wegwijzer-seksuele-intimidatie

https://www.rutgers.nl/

De Rutgers is een kenniscentrum over seksualiteit. Het ondersteunt professionals in hun werk rondom seksualiteit, verricht onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s en heeft een informatiecentrum

www.stichtingsar.nl

Organisatie met professionele dienstverleners, gericht op het bieden van een intiem e/o seksueel contact met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.