Home » PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Bang

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Bang

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen en jouw reactie zegt iets over wat er in je omgaat en wat je er aan kunt doen. Neem de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’ . Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen met de vier ‘B’s. Hieronder vind je de B van BANG.

Bezorgdheid of angst hebben vaak te maken met gedachten dat een situatie je macht te boven gaat, en dat dit verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Misschien denk je iets als: ‘Die intimidatie, toespelingen… . Ik kan hiermee niet overweg. Mijn collega’s zullen menen dat het mijn schuld is.’

‘Als ik niet goed reageer op deze man heb ik geen verweer en dan zal hij…’

Natuurlijk weet je vooraf niet hoe zaken zullen lopen, laat staan wat je collega’s denken en hoe ze reageren als je meldt dat je ongewenst bent benaderd en daarvan last hebt. De een zal het begrijpen, de ander je erom waarderen, een derde niet verder denken dan dat je er moeite mee hebt. Er is een behoorlijke kans dat andere collega’s er bij deze cliënt ook mee te maken kregen of nog zullen krijgen. Dit probleemgedrag bespreekbaar maken getuigt van een goede beroepsopvatting. Door het gewoon en kalm te bespreken, ben je een voorbeeld voor je collega’s. Algemene persoonlijke leidraad: als iets gebeurt wat je niet kan of durft te melden, dan zit er iets fout en moet je het juist bespreken.

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2016/06/07/wegwijzer-seksuele-intimidatie

 https://www.rutgers.nl/

 De Rutgers is een kenniscentrum over seksualiteit. Het ondersteunt professionals in hun werk rondom seksualiteit, verricht onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s en heeft een informatiecentrum 

www.stichtingsar.nl

Organisatie met professionele dienstverleners, gericht op het bieden van een intiem e/o seksueel contact met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.