Home ยป PreGo! Tip – Schoonmaken: steunpilaar voor Corona beleid

PreGo! Tip – Schoonmaken: steunpilaar voor Corona beleid

Het is indrukwekkend om te zien hoe in de zorg keihard gewerkt wordt om de Corona pandemie het hoofd te bieden. Vaak staan zorgverleners en artsen op de IC in de spotlight, maar er komt ook steeds meer aandacht en waardering voor de stille krachten op de achtergrond: de werknemers in de zorg die alles schoonmaken en desinfecteren die schouder aan schouder door blijven werken.

Het op de juiste wijze schoonmaken en desinfecteren is immers een belangrijke sleutel om verdere verspreiding te voorkomen en dus levens te redden. Het virus kan immers overleven buiten het lichaam. Op de ene oppervlakte kan het veel langer overleven dan op het andere. De kennis daarover is nog sterk in ontwikkeling en dus blijft schoonmaken cruciaal. Dat geldt natuurlijk niet alleen op de IC, maar zeker ook in verzorgings- en verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.
Als het gaat om de arbeidsomstandigheden van mensen die schoonmaakwerkzaamheden verrichten zijn goede persoonlijke beschermingsmiddelen van groot belang en ja er zijn helaas nog steeds tekorten. Maar daarnaast blijft ook ergonomie en fysieke belasting voor deze groep werknemers in de zorg van groot belang: ook zij moeten het vol kunnen houden.  

Wil je nagaan of je jezelf overbelast tijdens schoonmaakwerkzaamheden? Dat kan je nagaan met de Leerstand Ondersteunende diensten die we voor je maakten. Invullen is anoniem en kost je weinig tijd: vul de 15 vragen in en ontvang je eigen overzicht gratis via de mail. In dat overzicht word je ook verwezen naar filmpjes, tips en gratis e-learning modules. Allemaal online en dus, daar is hij weer, op meer dan 1,5 meter afstand.

Dank voor jouw werk in deze crisis en BLIJF GEZOND!
PS In dit filmpje krijg je meer achtergrondinformatie over de Leerstand Ondersteunende Diensten