Home » PreGo! Tip – Ruimte om verantwoord te kunnen werken

PreGo! Tip – Ruimte om verantwoord te kunnen werken

Het klinkt zo vanzelfsprekend en dat is het in feite ook. Om gezond zorg te kunnen bieden heb je als zorgverlener voldoende ruimte nodig. Die ruimte is er lang niet altijd: zeker niet in kleine ruimtes zoals een toilet of badkamer en in de thuissituatie.

Onderzoek laat duidelijk zien dat onvoldoende ruimte tot overbelasting leidt. In deze grafiek zie je dat als er sprake is van voldoende werkruimte (helemaal links) zorgverleners een gezonde werkhouding kunnen aannemen (87% in AC1). Bij onvoldoende werkruimte zie je dat 23% en 19% van de handelingen in ongezonde werkhoudingen (AC2 en erger AC3) plaats moet vinden.  

Het is niet eenvoudig om voldoende ruimte te realiseren: het type hulpmiddel, de taak die je doet, de plaats van de muren, de de deur, de vloerbedekking, de zorgvraag van de cliënt en ga zo maar door zijn bepalend. Maar ook de inrichting. We geven een eenvoudig voorbeeld van indeling van ruimtes van in dit geval een magazijn. Zoals je ziet kan je prima in dezelfde ruimte de 6 wagens kwijt als je ze maar slim en netjes parkeert. Tape op de grond kan daarbij helpen: dan zie je snel waar een wagen hoort te staan.