Home » PreGo! Tip – Roken in de thuiszorg

PreGo! Tip – Roken in de thuiszorg

Tabaksrook is te zien als een gevaarlijke stof. Niet alleen voor degene die rookt, maar ook voor de mensen in de omgeving die tabaksrook inademen. Om deze reden is er wetgeving die er op gericht is de belasting door tabaksrook in te perken; de Tabakswet. Maar hoe ga je daar in de thuiszorg mee om?

Meeroken
‘Meeroken’ is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers, ook wel ‘passief roken’ genoemd. In de wetenschappelijke literatuur wordt meeroken vaak omschreven als blootstelling aan ‘tweedehands’ rook of aan omgevingstabaksrook. Aanwezigheid in een ruimte waar omgevingstabaksrook hangt leidt tot het inademen hiervan (www.trimbos.nl). Meeroken blijft zeer ongustig; kijk maar op deze factsheet.

Tabakswet
In de Tabakswet (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten op grond van vijfde lid artikel 11a) is bepaald dat het rookverbod niet geldt in privé ruimten. Dat kan erg lastig zijn voor mensen die werken in de thuiszorg en dus in privé woningen.  Daardoor ontstaat er een verschil tussen bijv. werk in de horeca en werk in de thuiszorg. In de thuiszorg vallen de werkplek en de vrijheid van de cliënt (persoonlijke levenssfeer) immers samen. Er kan dan geen rookverbod worden geëist.

In de praktijk kiezen veel zorginstellingen daarom voor de volgende oplossing:

  1. Roken mag alleen in daar voor aangewezen rookruimtes.
  2. Op plekken waar cliënten individueel wonen is roken dus toegestaan.

Voor de thuiszorg is dat dus geen oplossing. Volgens de Arbo-wet is de werkgever wel gehouden om haar werknemers een gezonde werkplek te bieden, maar de Tabakswet helpt hier dus niet bij. Wel is het mogelijk om in de zorgovereenkomst met de cliënt vast te leggen dat er niet wordt gerookt wanneer de thuiszorgmedewerker er is. Dat kan ook als standaard in de leveringsvoorwaarden opgenomen zijn en bij de zorgstart zoveel mogelijk duidelijk te maken. Er zijn verschillende thuiszorginstellingen die dit al hebben ingevoerd met wisselend succes.

Ter bescherming van de medewerkers worden deze afspraken dan gemaakt in het licht van de Arbowet. Toch blijft dit in de praktijk lastig omdat de Tabakswet op dit punt domweg niet voldoende helder is.

We zijn benieuwd naar oplossingen die echt werken: mail je ervaring naar ons emaildres info@blijfinzetbaar.nl.