Home » PreGo! Tip – Rekening houden met Diversiteit: hoe doe je dat?

PreGo! Tip – Rekening houden met Diversiteit: hoe doe je dat?

Een van de mooie kanten van je beroep als zorgverlener is de omgang met diversiteit bij je cliënten: verschillen in culturele achtergrond, gender diversiteit en ook verschillen in geletterdheid en gezondheidsvaardigheden. Al je cliënten wil je optimaal zorg kunnen bieden, rekening houdend met die diversiteit. Dat is niet altijd eenvoudig. Vanuit Zorg voor Beter is er een mooi overzicht gemaakt met vaak heel praktische achtergrondinformatie waar je veel aan kunt hebben. 

Een voorbeeld is een brochure met 20 tips voor de zorg voor ouderen met een lhbtiq+-achtergrond.  Soms gaan ouderen als ze aangewezen zijn op zorg, opnieuw ‘de kast in’. Iedereen wil zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor leefstijl en identiteit. Je kunt de brochure van Movisie en Vilans hier downloaden.

Maar ook voor de andere vormen van diversiteit vind je veel informatie op Zorg voor Beter (klik hier).