Home » PreGo! Tip – Overlijden in Corona-tijden

PreGo! Tip – Overlijden in Corona-tijden

De wisselende Corona richtlijnen hebben een enorme invloed op alle facetten van de zorg. Dat geldt ook voor de zorg rondom de dood en de periode erna. Social distancing, het niet fysiek kunnen troosten, het telefonisch contact in plaats van face-to-face en het maximum aantal bezoekers bij een uitvaart, maken het afscheid anders. Anders dan we willen, anders dan we verwachten en ook anders dan we gewend zijn vanuit onze cultuur of traditie.

Als zorgverlener kan je niet altijd die steun en zorg bieden die je zou willen bieden aan iemand die overlijdt en de nabestaanden. Dat is voor jou als zorgverlener extra belastend en kan ingrijpende gevolgen hebben.
Wat kunnen we nog wèl doen?  

Vanuit ZonMw is er steun om dit vorm te geven in de vorm van onderzoek en implementatieactiviteiten. Zo is er inmiddels een speciale, gratis e-learningmodule gemaakt die hierop ingaat. Je vindt hem hier.

Daarnaast zijn er op de site www.rouwentijdenscorona.nl allerlei voorbeelden van rituelen en gewoontes die je nog wèl kunt gebruiken in deze complexe tijd. Soms hele oude gewoontes vanuit verschillende culturen en religies en soms ook splinternieuwe zoals een Silent Disco (klik hier voor een mooi voorbeeld). 

Dat is nog lang niet genoeg natuurlijk. Daarom nodigen we je uit om je eigen ideeën en ervaringen te melden via een korte, anonieme vragenlijst over overlijdens in deze periode, of dat nu door Corona is of een overlijden dat niet door Corona is veroorzaakt. De resultaten worden weer gebruikt om het ondanks het verdriet door een overlijden, nabestaanden en de betrokken zorgverleners te kunnen ondersteunen. Je vindt de vragenlijst hier. Doe je mee?