Home » PreGo! Tip – Overgang: weg met het taboe

PreGo! Tip – Overgang: weg met het taboe

Best bijzonder: in veel arbocatalogi staat nauwelijks of helemaal geen informatie over de menopauze: de overgang.  Terwijl in de zorg veel vrouwen in de leeftijd 45-55 jaar werkzaam zijn. Dat is de leeftijd dat veel vrouwen in de overgang komen.  Hoewel de overgang een natuurlijke fase is in het leven van een vrouw en geen ‘ziekte’ hebben veel vrouwen in meer of mindere mate last van verschijnselen. Die kunnen direct of indirect leiden tot verzuim en in elk geval de kwaliteit van leven en het plezier in het werk beperken. Drie van de vier vrouwen hebben er last van en één van de vier heeft ernstige klachten.

Bijzonder blijft dat het nog steeds een taboe lijkt. De overgang kan gepaard gaan met de klassieke verschijnselen zoals ’s nachts transpireren, opvliegers, stemmingswisselingen en vergeetachtigheid. Vrouwen maken dit echter nauwelijks bespreekbaar. Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn dat er lacherig over hun klachten wordt gedaan, omdat ze het zelf ervaren als een teken van verval en ouderdom of omdat ze een drempel ervaren om het te melden aan een leidinggevende die bijv. man is en jonger is.  

Maar om met plezier te blijven werken moet er toch ruimte zijn om het open te bespreken om zo, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden. In een aantal Engelse ziekenhuizen worden projecten georganiseerd om zorgverleners structureel te ondersteunen: de moeite waard om eens te bekijken. Daarbij is er ook expliciet aandacht voor groepen waarvoor het nog moeilijker kan zijn om open te zijn over de klachten: zoals transgender zorgverleners. Ook wordt benadrukt dat de overgang vaak voorkomt juist in de levensfase dat zorgverleners ook extra mantelzorgtaken thuis hebben: een dubbele belasting dus.

Hier, ter inspiratie, twee voorbeelden van informatie vanuit Engeland.

Infographic

Fact sheet