Home ยป PreGo! Tip – Online TilThermometer voor Gehandicaptenzorg

PreGo! Tip – Online TilThermometer voor Gehandicaptenzorg

Al jarenlang is de TilThermometer een populair instrument om de fysieke belasting binnen de gehandicaptenzorg in kaart te brengen. Daarom is er nu, als vervolg op de online TilThermometer voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT), ook een online TilThermometer voor de Gehandicaptenzorg.

Daarmee is het op papier of via Excel invullen van de tool verleden tijd, al mag je natuurlijk altijd gewoon op papier doorwerken. Ook de App is inmiddels niet meer in gebruik. Je vindt alle online TilThermometers op www.tilthermometer.nl.

Met de TilThermometer kun je op groeps-, locatie- en organisatieniveau in kaart brengen hoe hoog en van welke type de fysieke belasting is van de medewerkers die zorgtaken hebben, wat de zorgzwaarte is en hoe succesvol je organisatie is met het invoeren van het beleid fysieke belasting.
Feitelijk toetst de TilThermometer in hoeverre er in jouw organisatie (of groep, afdeling, locatie etc.) gewerkt wordt volgens de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zoals die in de Arbocatalogus Gehandicaptenzorg te vinden zijn.
Ga via je mobiel, tablet of desktop naar www.tilthermometer.nl en probeer de in opdracht van StAG ontwikkelde nieuwe online TilThermometer.