Home » PreGo! Tip – Onder de Kerstboom terug- en vooruitkijken

PreGo! Tip – Onder de Kerstboom terug- en vooruitkijken

Tijd is kostbaar in de zorg en het gevoel tijd tekort te komen is herkenbaar. Zorgverleners zien zich genoodzaakt prioriteiten te stellen en lopen het risico lastige afwegingen te moeten maken. Recent publiceerde Cartaxo enquêteresultaten.

Het bleek dat 84% van de zorgverleners aangaf in de afgelopen 2 weken ten minste één zorgactiviteit vaak of zeer vaak over te slaan of met vertraging te doen. Dat bleek  nadelig voor de veiligheid van de cliënt. Ze noemt dit ‘gemiste verpleegkundige zorg’ of ook wel ‘care left undone’. Eerder rapporteerden Ball voor Engelse ziekenhuizen vergelijkbare resultaten. 86% van de verpleegkundigen meldde dat één of meer zorgactiviteiten niet gedaan waren  door tijdgebrek tijdens hun laatste dienst. Ze rapporteren frequenties van 2,4-7,8 activiteiten per dienst. Het meest genoemd werden: ‘cliënten troosten’ (66%), ‘cliënten voorlichten en uitleg geven’ (52%) en ‘zorgplannen ontwikkelen/bijwerken’ (47%). 

Frustrerend voor zorgverleners. Als het dan Kerst wordt dan zou je dat als zorgverlener veel liever anders zien voor het nieuwe jaar. Meer tijd om rustiger te kunnen werken en die dingen te doen die voor je cliënt en voor je eigen gezondheid van belang zijn. Maar hoe? Alles op alles wordt gezet om meer mensen te werven voor de zorg. Maar dat is en blijft moeilijk en de dubbele vergrijzing maakt dat niet makkelijker.

Daarom wordt het steeds belangrijker om innovaties te vinden die de efficiëntie kunnen verhogen en de tijdsdruk voor zorgverleners kunnen verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Gezond & Zeker liet bijv. onderzoek doen naar de inzet van plafondtilsystemen bij SVRZ. Zorgverleners waren zeer positief over deze systemen en uit meerdere onderzoeken blijkt dat ze tijd kunnen besparen. Begin volgend jaar zullen we daarvan een financiële doorrekening geven. Amerikaanse onderzoekers bevestigden onlangs deze conclusies en lieten zien dat deze systemen niet alleen in de ouderenzorg erg nuttig zijn, maar ook in de technisch meer complexe omgeving van de IC.

Ons voornemen voor komend jaar is om te blijven speuren naar meer innovaties die kunnen helpen om je werk lichter en gezonder te maken en de zorg  voor je cliënten kunnen verbeteren. Doe je mee? Alle suggesties zijn welkom op info@gezondenzeker.nl