Home » PreGo! Tip – Wat kan je nog meer doen als je met glijzeilen werkt?

PreGo! Tip – Wat kan je nog meer doen als je met glijzeilen werkt?

In onze andere tips over glijzeilen heb je gelezen dat je liefst kiest voor een dubbel en niet versleten glijzeil. Maar er zijn meer tips te geven om je eigen belasting te beperken en de handeling veiliger en comfortabeler te maken voor je cliënt.  Het onderzoek liet zien dat je werktechniek soms nauw luistert; het kan snel te zwaar worden. Maak dus, als het even kan, gebruik van de tips!

Uit ons onderzoek bleek dat het verlichtend kan zijn om: Te kiezen voor goede maat glijzeilen; als een cliënt volledig passief is (mobiliteitsklasse D en E) en niet het hele, of het grootste deel van het lichaam op het zeil kan liggen dan is het eigenlijk te zwaar. Kies dus voor een goede maat of kies voor meerdere zeiltjes. Ook kan het slim zijn om niet in één keer te bewegen, maar eerst bijv. het bovenlichaam en dan het onderlichaam en zo verder; stukje voor stukje. Ook voorsorteren helpt: je vraagt dan de cliënt de benen alvast iets in de richting te leggen. Dat scheelt in jouw fysieke belasting. Met de zwaartekracht meebewegen werkt eveneens goed. Dus liever naar beneden glijden, dan naar boven. Als je van bed naar brancard gaat, stel de brancard dan iets lager in en, als je in bed naar het hoofdeind beweegt, kan je het hoofdeinde wat lager zetten. Ga wel altijd na of het ook mag bij je cliënt: niet bij iedereen is het verstandig om het hoofd laag te houden. En denk er natuurlijk ook aan om je lichaamsgewicht in te zetten en een niet te zacht matras te gebruiken.

De Praktijkrichtlijnen benadrukken ook dat je ook andere oplossingen mag inzetten als de fysieke belasting maar aantoonbaar binnen die normen valt. Denk dan aan bijvoorbeeld het draaibed en aan de extra mogelijkheden van de verblijfs-tilbanden voor in bed. Bij een draaibed ligt de cliënt op een soort laken dat met een motortje gedraaid kan worden. Daarmee kan je de cliënt zijwaarts verplaatsen en/of draaien in bed. Voor jou geen enkele lichamelijke belasting en voor je cliënt een voorzichtige manier van verplaatsen. Je hoeft iemand dan ook niet vast te pakken en dat kan zeker bij mensen met veel pijn grote voordelen bieden.

Verblijfs-tilbanden bieden ook goede mogelijkheden. Ze vormen een soort tweede laken in bed waarop de cliënt kan blijven liggen. Er zitten veelal lussen aan die je kunt aanhaken aan een plafondtillift en soms ook aan een over de vloer verrijdbare tillift. Daarmee kan je iemand in bed verplaatsen en soms eveneens draaien. Dat maakt bijvoorbeeld ook het wassen van het onderlichaam makkelijker voor jou en je cliënt.