Home » PreGo! Tip – Minder thuiszorg, meer zelf doen in Coronatijden?

PreGo! Tip – Minder thuiszorg, meer zelf doen in Coronatijden?

Tijdens deze Corona-crisis kunnen zorgverleners cliënten soms minder vaak bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals aankleden, toiletgang, incontinentiemateriaal verschonen, wassen etc. Dat zijn heel basale ADL handelingen (ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

Het gaat daarbij om fysieke handelingen die een werkafstand van minder dan 1,5 meter vergen. Fysiek contact is door de besmettingsrisico’s immers soms beslist ongewenst. Cliënten en hun mantelzorgers zullen die ADL-handelingen op dit moment daarom vaker zelf moeten doen. De druk op cliënten en mantelzorgers is daarom hoog.  

Coaching via beeldbellen, filmpjes en informatiekaarten kunnen een belangrijke rol spelen om zorgverleners, hun cliënten en mantelzorgers direct, verantwoord en veilig te ondersteunen. Door ZonMw zijn daarom korte, creatieve projecten gefinancierd om cliënten zo nodig op afstand te helpen tijdens en na de Coronacrisis. Het gaat dan niet altijd om definitieve oplossingen, maar soms ook om kleine, creatieve tips om iemand net even extra te kunnen ondersteunen.

Hier vind je een voorbeeld pdf met stap voor stap uitleg en een filmpje uit deze serie.

Zoek je meer informatie of heb je zelf ideeën mail ons dan op info@gezondenzeker.nl