Home » PreGo! Tip – Leren in een Escape Room

PreGo! Tip – Leren in een Escape Room

Leren doen we niet meer alleen uit boeken. De laatste jaren leren we steeds meer online via films en e-learning. Het Spaarne Ziekenhuis bedacht nog iets nieuws: de escape room.

Vakbonden en de werkgevers in de zorg wisselen op Europees niveau kennis met elkaar uit. Dat gaat onder andere over werkdruk, fysieke belasting en ‘leven lang leren’. Recentelijk is er over dit laatste (‘LLL’) een rapport verschenen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld het grote belang van het individueel (‘op maat’) aanbieden van trainingen en interne opleidingsroutes. Daarbij moeten we ons realiseren dat leren voor 70% op een natuurlijke manier tijdens het werk gebeurt, 20% door coaching en feedback en slechts 10% door een formele opleiding.

Spaarne escape room

Ook nieuwe vormen van leren krijgen aandacht in het rapport. Denk bijvoorbeeld aan de Escape Room van het Spaarne Gasthuis. Zorgverleners worden met maximaal zes collega’s opgesloten in een ruimte en moeten dan een probleem oplossen. Ze hebben van tevoren geen idee waar het over zal gaan. In de ruimte zitten allerlei hints en tips verstopt waarmee ze het vraagstuk kunnen ontrafelen. En dat moet onder tijdsdruk. Deze tijdsdruk, het samen moeten werken en het spelelement maken dat de Escape Room als leermiddel zeer positief wordt ontvangen.  Je kunt het volledige rapport hier downloaden.

Bron foto: Spaarne Ziekenhuis