Home » PreGo! Tip – Lekker Doorrijden

PreGo! Tip – Lekker Doorrijden

Manoeuvreren met zwaar materieel zoals bedden of maaltijdwagens is belastend. Hou je aan de landelijk afgesproken RijRegels en als het te zwaar is, zorg dan voor een motortje om zware dingen te verrijden. De laatste RijRegel benadrukt het belang van rustig en gelijkmatig bewegen en dus doorrijden: ‘Keep Them Rolling’.

Plotselinge bewegingen zijn slecht voor je lichaam en, bij manoeuvreren met bed, rolstoel of tillift, onplezierig voor de patiënt. Gebruik de 3-seconden-regel: neem altijd drie tellen de tijd om een kar of tillift rustig in beweging te krijgen. Dat is veel beter voor je lichaam.
Vermijd dus het steeds weer moeten stoppen en starten, zeker wanneer er langere afstanden gereden moeten worden.
Dat betekent dus ook zorgen dat de rijroutes vrij blijven. En: automatische deuren, schopknoppen, bolspiegels, sluiproutes en een bel of toeter op je object kunnen helpen om niet steeds te hoeven stoppen en starten.