Home » PreGo! Tip – Leerstand Fysieke Belasting Ondersteunende diensten

PreGo! Tip – Leerstand Fysieke Belasting Ondersteunende diensten

De Leerstand Fysieke Belasting ken je vast al? Door het beantwoorden van 15 vragen over fysieke belasting krijg je een individueel leeradvies: op maat en online met linkjes naar relevante artikelen, e-learnings, films etc. Direct op het scherm en in je mail. Hij was er tot nu toe alleen voor zorgverleners, maar sinds kort hebben we hem ook voor werknemers in ondersteunende diensten gemaakt. Het principe is hetzelfde met de vragen en het gerichte advies.

De laatste jaren zien we bij het leren in de zorg drie trends. Allereerst is de Kok ondersteunende dienstenzorgverlener steeds meer zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden. Als tweede wordt er vaker online geleerd (e-learning). En tot slot worden kennis en vaardigheden vooral ‘op maat’ aangeboden: efficiënt aansluitend bij de leerbehoefte van de medewerker. De Leerstand probeert op die drie punten jou ondersteuning te bieden.

De Leerstand is letterlijk bedoeld om ‘in de leerstand’ te komen en kan door Arbo- of opleidingscoördinatoren, ErgoCoaches of paramedici worden ingezet om het leren over fysieke belasting in de eigen organisatie efficiënter en effectiever te maken. Naast individueel gebruik door kan je de Leerstand bijvoorbeeld ook samen met een (nieuwe) collega invullen. Of worden ingezet bij een intervisiebijeenkomst, een functioneringsgesprek of bij re-integratie van een collega die klachten heeft aan het bewegingsapparaat.

Je vindt beide leerstanden op www.leerstand.nl. Daar kies je vervolgens voor de versie voor zorgverleners of de versie voor overige werknemers. Daar staat ook een kort filmpje waar je ziet wat de Leerstand precies is. https://youtu.be/mziHKCqbi0A

De Leerstand Fysieke Belasting is gratis en kan zonder inlogs door iedereen worden gebruikt. Doen dus!

De Leerstand werd ontwikkeld in opdracht van Gezond & Zeker en de werkgeversverengingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn.