Home » PreGo! Tip – Hoe top werk jij? Doe de Leerstand.

PreGo! Tip – Hoe top werk jij? Doe de Leerstand.

Misschien heb je ‘m al eens zien langskomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is als onderdeel van een EU-brede-campagne een bewustwordingscampagne gestart over fysieke belasting op het werk: ‘Hoe TOP werk jij?’.

De drie letters van ‘TOP’ staan voor de Technische, Organisatorische en Persoonsgebonden maatregelen. Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld de inzet van een tillift, organisatorische maatregelen bijvoorbeeld afwisseling in het werk en bij persoonsgebonden maatregelen kun je denken aan het aanpassen van je werkhouding.  

De TOP campagne is niet alleen bedoeld voor de zorg, er is bijvoorbeeld ook aandacht voor de detailhandel, de bouw en de agrarische sector. Dat betekent wel dat de specifieke problemen waar we in de zorg tegenaan lopen wat minder aandacht krijgen. Denk aan het rijden met een zware tillift, het aantrekken van steunkousen of het lang aan een OK tafel staan. Daarom blijft het belangrijk www.blijfinzetbaar.nl en de diverse arbocatalogi te gebruiken. Daar vind je de afspraken en oplossingen die echt voor jouw branche in de zorg bedoeld zijn. Toch loont het de moeite om bijv. ook voor ondersteunende diensten je licht op te steken op de TOP-website: https://www.hoetopwerkjij.nl/

Via de campagnesite van ‘Hoe Top werk jij’ kun je ook een test doen om een indruk te krijgen van hoe top jijzelf werkt: kies dan de knop voor de zorg. Deze Leerstand geeft je aan de hand van 15 vragen een persoonlijk leeradvies voor de onderwerpen waar je nog onvoldoende van weet om top te werken. Je kunt kiezen voor een Leerstand voor zorgverleners of een Leerstand voor medewerkers voor ondersteunende diensten.

De Leerstand is tot stand gekomen in opdracht van Gezond & Zeker en de werkgeversverengingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn.