Home » PreGo! Tip – Hoe gaat het na Covid?

PreGo! Tip – Hoe gaat het na Covid?

De samenleving is weer overgegaan tot de orde van de dag. Bijna niemand heeft het nog over Covid. Het lijkt al weer zo lang geleden voor velen. Bij zorgmedewerkers is dat soms helaas anders en worden de gevolgen nog dagelijks gevoeld. Teams worstelen nog met de lange termijn gevolgen van te hard werken en soms bovendien lange termijn gevolgen van Covid.

Is dat ook het beeld dat uit onderzoek naar voren komt?  Recent (juni 2023) verscheen een overzichtsstudie, een review, waar alle wetenschappelijke onderzoeken op een rijtje zijn gezet. Het ging in totaal wereldwijd om 7334 publicaties over de gevolgen van Covid voor zorgverleners. Daaruit werden de beste onderzoeken geselecteerd en daaruit bleek inderdaad dat de gevolgen fors zijn.  

De werkgerelateerde psychosociale gevolgen die gevonden werd waren stress, burn-out (emotionele uitputting en depersonalisatie), posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, slapeloosheid en angst. Behalve de directe gevolgen van ziekte, dood en het moeten handelen onder complexe omstandigheden kwamen ook de volgende oorzaken naar voren: ontoereikende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), ongemak bij het gebruik van de PBM’s, extreme werkdruk en vermoeidheid. De scheiding van familie en geliefden en sociale isolatie door de maatregelen speelde ook een belangrijke rol.

De studie beveelt de mogelijkheid tot regelmatige begeleiding en ondersteuning aan voor alle zorgverleners die in de frontlinie van een pandemie werken zodat zij beter om kunnen gaan met de verwoestende gevolgen van een pandemie. Het doel is om ze weerbaarder te maken voor toekomstige pandemieën.

 

Bron: Iddrisu M, Poku CA, Mensah E, Attafuah PYA, Dzansi G, Adjorlolo S. Work-related psychosocial challenges and coping strategies among nursing workforce during the COVID-19 pandemic: a scoping review. BMC Nurs. 2023 Jun 19;22(1):210. doi: 10.1186/s12912-023-01368-9. PMID: 37337228; PMCID: PMC10278312.