Home » PreGo! Tip – Filmpje zelfredzaamheid wassen en douchen voor cliënten 

PreGo! Tip – Filmpje zelfredzaamheid wassen en douchen voor cliënten

Tijdens de coronacrisis konden zorgverleners minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen, aankleden, toiletgang en aan- en uittrekken van steunkousen. De druk op cliënten en mantelzorgers nam daardoor snel toe en dat zorgde voor veiligheids- en andere risico’s. Cliënten kregen immers niet voor niets zorg.

Daarom is materiaal ontwikkeld om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg. 

Zo zie je hier een filmpje waarin Anita (verpleegkundige en ergocoach bij Careyn) en Onno (verpleegkundige en innovatiecoach bij Laurens) allerlei praktische tips geven aan cliënten en mantelzorgers om zo zelfredzaam mogelijk te zijn bij het wassen en douchen. Deze films waren oorspronkelijk bedoeld om tijdens corona zo onafhankelijk mogelijk te zijn van zorg, maar ook na corona blijft zelfredzaamheid uiteraard een belangrijke prioriteit.

Het materiaal is gratis beschikbaar en werd ontwikkeld door zorgorganisatie Laurens, samen met LOCOmotion en Van Kleef Instituut met financiering van RVO.