Home » PreGo! Tip – ErgoCoach en nieuwe steunkous hulpmiddelen

PreGo! Tip – ErgoCoach en nieuwe steunkous hulpmiddelen

Als ErgoCoach weet jij als geen ander hoe belangrijk het is om de juiste hulpmiddelen te gebruiken. Bij alle kousen van drukklasse 2 of hoger móét je zelfs, volgens de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting, een hulpmiddel inzetten. Onlangs werd er al weer een nieuw hulpmiddel op de markt gebracht: de Helpsoq.

Het is ook voor dit hulpmiddel belangrijk dat het effect goed wordt onderzocht en dat duidelijk wordt welke indicatiestelling er is en wat het effect op de huid en de kous zelf is. Bij dit hulpmiddel zal nog meer informatie beschikbaar moeten komen. Hopelijk is het een goede aanvulling op de overige hulpmiddelen.

Er worden in ons land al erg veel steunkoushulpmiddelen gebruikt en het probleem is daardoor een flink stuk kleiner geworden. De suggestie dat dit een urgent probleem is, is dus niet waar. Vijf jaar geleden bleek al dat bij meer dan 80% van de steunkoushandelingen een geschikt hulpmiddel werd gebruikt. Nog steeds niet genoeg, maar wel veel en gelukkig maar.

Er zijn sindsdien steeds weer nieuwe hulpmiddelen op de markt gekomen: goede en minder goede. We proberen vanuit, Gezond & Zeker, ze steeds te testen en daarover, mits ze geschikt zijn, via de serie instructievideo’s op goedgebruik.nl en het Gebruiksboekje informatie beschikbaar te stellen. Kijk maar op:

https://goedgebruik.nl/filmpjes-van-alle-technieken/3steunkousen-aan-en-uitrekken

Zelfstandig gebruik

En bedenk ook. Fysieke belasting is helemaal te voorkomen wanneer een cliënt door inzet van de juiste hulpmiddelen de steunkousen (weer) zelfstandig kan aan- en uittrekken. De juiste werkwijze is daarom: eerst naar de bron van het probleem kijken en zo nodig pas daarna de stap naar passende hulpmiddelen zetten.

Het belang van deze werkwijze werd aangetoond in een project van Omring Thuiszorg. Bij maar liefst één op de zes thuiszorgcliënten met steunkousen verviel er een zorg moment voor het aan- of uittrekken van de steunkousen: na afronding van het project hadden zij daar geen hulp meer voor nodig. Het was al eerder aangetoond in verzorgings- en verpleeghuizen dat ongeveer 12% van de bewoners door inzet van de juiste hulpmiddelen in staat bleek om de kousen zelf aan en/of uit te trekken. Het loont dus echt de moeite om te werken aan de zelfredzaamheid van je cliënt. Dan verminder je ook de fysieke belasting voor jezelf, want het gaat om heel veel handelingen, die zeven dagen per week terugkomen. Het beroep op de planning en de tijd van zorgverlene rs in de thuiszorg neemt dan ook af. En cliënten hoeven niet meer te wachten op een verzorgende. Het kan heel vervelend zijn om elke dag op twee momenten steunkouszorg nodig te hebben en daar – vaak jarenlang – van afhankelijk te zijn. Want die kousen moeten nu eenmaal eerst aan, voordat iemand het huis uit kan of andere activiteiten kan ontplooien.

Niet te snel naar hulpmiddelen grijpen

ErgoCoaches kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Niet te snel of te automatisch de stap naar hulpmiddelen zetten, kan de moeite lonen. Je ziet dat in dit schema op een rijtje. Het kan je dichter bij de kern van de zorgvraag van een cliënt brengen en helpen bij het ontzorgen van of beter zorgen voor de cliënt. En als zelfredzaamheid met of zonder hulpmiddelen niet meer mogelijk is, ligt er een mooie uitdaging in het maken van de beste koppeling met een hulpmiddel, het zorgen voor instructie en follow-up.