Home » PreGo! Tip – Een ietsiepietsie beter communiceren?

PreGo! Tip – Een ietsiepietsie beter communiceren?

Veel communicatie met cliënten verloopt uitstekend, maar soms is het lastig. Mensen kunnen agressief zijn, iemand de huid vol schelden, de ander dwingen om bijvoorbeeld persoonlijke details vrij te geven of emotioneel onder druk zetten. Dat kan leiden tot een als onveilig ervaren werksituatie.

 

Door een goede voorbereiding en training kan echter voorkomen worden dat een situatie escaleert, of kan er juist door de agressie heen “geprikt” worden. Het stellen van grenzen voor jezelf blijft een van de kernvaardigheden die je daarvoor nodig hebt.

Een valkuil daarbij is het afzwakken van de boodschap, omdat je de ander niet wilt teleurstellen. Daarmee is jouw grens voor de gesprekspartner echter alsnog niet duidelijk.

In de onderstaande zinnen staan enkele woorden die dat effect hebben. Herken je ze?
– Ik vind eigenlijk dat je een beetje te ver gaat door te zeggen dat asielzoekers niet deugen.
– Ik vind niet dat je zo tegen mij kunt praten.
– Kun je misschien de TV zachter zetten?

De antwoorden lees je hieronder op z’n kop:
 

Herhaal de zinnen nog maar eens zonder die woorden, dan zijn ze krachtiger.

Op de Gezond & Zeker Innovatiedag 2024 zal de opening verzorgd worden door Caroline Koetsenruijter: zij zal, als specialist, veel meer over het onderwerp agressie en onveiligheid in de zorg bespreken. Kom je ook?