Home » PreGo! Tip – Echografisten met klachten

PreGo! Tip – Echografisten met klachten

Steeds meer echografisten lijken klachten aan het bewegingsapparaat te ondervinden en dan vooral klachten van de rug, nek, schouder, arm en hand. Sommige onderzoeken melden zelfs dat meer dan 80% mensen klachten hebben.

Een echografist brengt vaak met een speciale kop (de ‘probe’) die hij/zij vasthoudt door middel van geluidsgolven organen in beeld voor medische diagnostiek. Echografisten staan daarbij langdurig bloot aan verschillende vormen van belasting, zowel statische als repeterende. Het gaat vooral dan om scheve belastende werkhoudingen en het heel precies bewegend of juist stabiel moeten houden van de probe en tegelijkertijd op het scherm van alles moeten zien en doen.

De oplossingen zijn lastig en het Ei van Columbus is nog niet gevonden, al komen er langzamerhand wel meer oplossingen in beeld. Daarom heeft een groep van bezorgde Arbo-deskundigen een brandbrief opgesteld waarin ze aandacht vragen voor de problemen en oplossingen die er zijn in beeld brengen.

De ‘brandbrief’ bevat ook een kort overzicht van de literatuur en de bestaande oplossingen. De moeite waard dus om te lezen.

Op basis van een brainstormbijeenkomst met acht arbodeskundigen en vier deskundigen vanuit de echografische praktijk is een eerste conceptlijst met potentiële oplossingen gegenereerd. De oplossingen zijn rijp, groen, haalbaar, onhaalbaar, beproefd, onbeproefd en soms duidelijk ‘out of the box’. Ze zijn bedoeld om de discussie aan te zwengelen en breed te zoeken naar oplossingen die in een later stadium ingekaderd kunnen worden. De lijst vind je achterin de brandbrief.

Heb je zelf oplossingen neem dan contact op en doe vooral mee!

Wil je meer achtergrondinformatie hebben, dan is het onderzoek uitgevoerd door Carien Zijlstra beslist de moeite waard.