Home » PreGo! Tip – Do the Huddle

PreGo! Tip – Do the Huddle

Zelf iets leren is één ding, maar het is natuurlijk beter als je als team met elkaar verder leert en het hele niveau van de zorg die je verleent omhoog tilt. Dat kan heel snel, met de zogenaamde huddle-methode.

Een huddle is toepasbaar op allerlei arborisico’s of op zorggebonden thema’s. Recent onderzoek op een IC laat zien dat het werkt en snel ook! Binnen 24 uur is er verbetering te zien in procedures. Dewan en collega’s lieten dat in 2017 in een mooi onderzoek zien.

De naam ‘huddle’ komt van de korte time-outs in het American Football. Het is een korte groepsbijeenkomst (ongeveer 20 minuten) op afdelings- of groepsniveau (3 à 5 personen). Tijdens een huddle signaleren medewerkers zelf knelpunten in hun werk, denken ze samen na over hoe die opgelost kunnen worden en maken ze afspraken over wie ze gaat oplossen. Ze worden daarbij begeleid door een coach, bijvoorbeeld een ErgoCoach,  paramedicus, HR medewerker van personeelszaken, arbocoördinator, adviseur arbeidsomstandigheden, (arbo)verpleegkundige, (bedrijfs)fysiotherapeut, ergotherapeut leidinggevende, etc.

Van groot belang voor de coach is dat hij of zij een stapje zijwaarts doet, in plaats van voor de muziek uit te lopen of de leiding te nemen. De groep zelf bepaalt het tempo. De coach doet vooral niet meer dan ervoor zorgen dat dit proces gaande blijft.

Dat betekent in de praktijk dat jij als coach eigenlijk je mond houdt, een aantal juiste vragen stelt en het probleem – en de oplossing – neerlegt bij degenen van wie het probleem is, bij de probleemeigenaren. Het lijkt heel simpel en dat is het in principe ook. Meer weten? Doe de gratis e-learningmethode ‘Voila’ hier.

Ons vernieuwde AktieBlok past hier ook goed bij: een handige manier om innovaties en verbeterpunten op de werkvloer te ontdekken en direct door te voeren. Het is ook digitaal in te vullen en op te slaan. Hier kan je het downloaden.

Maya Dewan et al., 2017. Impact of a Safety Huddle–Based Intervention on Monitor Alarm Rates in Low-Acuity Pediatric Intensive Care Unit Patients, Journal of Hospital Medicine Vol 12 | No 8.