Home » PreGo! Tip – De mantelzorgende zorgverlener

PreGo! Tip – De mantelzorgende zorgverlener

Het ergonomisch organiseren van je werkplek in de thuiszorg is al een hele klus, maar stel je voor dat je mantelzorger bent. Hoe zorg je dan voor een veilige werkplek? Hoe zorg je er voor dat je de steunkousen met een goed hulpmiddel kunt aantrekken? En dat je degene waar je mantelzorg aan geeft kunt douchen zonder dat je te veel voorovergebogen werkt? Wie zorgt er eigenlijk voor de mantelzorger?

Kijk maar eens hier en hier voor adressen en tips. Maar er komt nog een complicerende factor bij. Veel van die 1,5 miljoen mantelzorgers die de zorg in Nederland ontlasten zijn daarnaast ook professionele zorgverleners. Die hebben dus een baan in de zorg en worden dubbel belast.

Dat komt onder andere doordat binnen families er haast vanzelfsprekend als eerste wordt gekeken naar degene die werkt in de zorg. Onder het mom van ‘jij kunt dat’ worden mantelzorgtaken als vanzelf zijn of haar kant op geschoven. Dat zou niet zo moeten zijn. De combinatie van zorgtaken thuis en op het werk kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij deze mantelzorgende zorgmedewerkers.

Daar kan je niet te licht over denken: niet als zorgmedewerker, niet als familielid, niet als werkgever. Betekent dit dat we hulpbehoevende naasten dan maar aan hun lot overlaten? Zeker niet. Mantelzorg is van grote waarde. Ook maatschappelijk, maar het moet wel veilig zijn. Dus in combinatie met slimme hulpmiddelen en het verdelen van de lasten over meerdere schouders.
Want elke zorgmedewerker die mantelzorg verleent of gaat verlenen, zou op de eerste plaats niet te snel ja moeten zeggen. Want voor je het weet rust de verantwoordelijkheid voor de mantelzorg op jouw schouders. En daarnaast is het essentieel om ook bij mantelzorg de zelfredzaamheid te maximaliseren. mantelzorg

Doe dat bijvoorbeeld aan de hand van de ZelfredzaamheidsRadar www.zelfredzaamheidsradar.nl. Dingen zélf kunnen doen is niet alleen goed voor iemands welbevinden, het zorgt er ook voor dat de taak van de mantelzorger aanzienlijk wordt verlicht. En daarmee dus ook van de zorgverlenende mantelzorger.

Lees hier een blog over dit mantelzorgdilemma.