Home » PreGo! Tip – Continentiezorg en nieuwe technologie

PreGo! Tip – Continentiezorg en nieuwe technologie

Het wisselen van incontinentiemateriaal is een tijdrovende en fysiek zware bezigheid. Gelukkig zijn er meerdere technologische ontwikkelingen op dit vlak. Zo kan je met slim incontinentiemateriaal veel doen.

Er is incontinentiemateriaal dat je op je mobiele telefoon een signaaltje geeft als het is verzadigd is en vervangen moet worden. Binnen Anders Werken is de meerwaarde hiervan onderzocht en Vilans rapporteerde daar onlangs over. De pilots zijn grotendeels succesvol verlopen en er zijn positieve resultaten behaald. Uit de  resultaten blijkt dat hoe hoger de mobiliteitsklasse van cliënten is (vb. C,D en E), hoe groter de voordelen kunnen zijn. De inzet is maatwerk en de scholing en instructie is van groot belang. Dat geldt ook voor de vrijgespeelde tijd die bij voorkeur voor de zorg zelf moet worden ingezet. Download het onderzoek hier.

Er zijn ook andere types sensoren: sensoren die je niet altijd hoeft te dragen. Belangrijk zijn bijv. de sensoren die de cliënt 3 dagen lang draagt, waarna er automatisch een overzicht van het plaspatroon wordt gemaakt. Dat is een groot voordeel omdat je op die manier een op maat gesneden aanpak voor en met die cliënt kunt maken. Je ziet bijvoorbeeld op welke momenten en hoeveel je cliënt urineert. Door daarop in te spelen en een continentiezorgplan op te stellen, kan je iemand wellicht weer zelfredzamer maken of zorgen dat er minder last is van lekkage. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker en beter dan de oude dagboekjes om het plaspatroon in beeld te brengen. Deze sensoren: de Identifi, worden momenteel onderzocht in opdracht van ZonMw. Het project heet Continentiezorg op Maat en we zullen je via Gezond & Zeker op de hoogte houden.

Heb je zelf ervaringen met deze sensoren of andere: we horen het graag! info@gezondenzeker.nl